Termeni si conditii

1. Condiții generale
Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare.
Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile.

Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință faptul că orice alte acorduri între dumneavoastră și Sever Sound Events sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiți acest site.

2. Proprietatea conținutului
Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al companieiSever Sound Events sau alSever Sound Events Franchise sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat.

Orice conținut care constă într-o marcă, logo sau marcă de serviciu, reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a companieiSever Sound Events. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”.

De asemenea, vă informăm căSever Sound Events își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungându-se dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală la judecată prin instanțele penale.

3. Utilizarea site-ului
Sever Sound Events acordă permisiunea de a utiliza site-ul în următoarele condiții:
Puteți descarcă conținutul, însa doar pentru folosul personal și ne-comercial, cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în conținut;

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor menționatemai sus), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate sau să transferați, să vindeți sau să folosiți conținutul în alt mod, fără acordul în scris alSever Sound Events;

Este interzis să folosiți site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material cu caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigător, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.

Sever Sound Events va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societățiiSever Sound Events să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului;
Este interzis să utilizați site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidențialitate
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail ale dumneavoastră, pe care le transmiteți pe site prin posta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin site).

Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate neconfidențiale și neprotejate de drepturile de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanțiilor
Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi vreo garanție, fie aceasta expersă sau implicită.

6. Exonerarea de răspundere
Utilizarea acestui site se face în totalitate pe contul dumneavoastră. Sever Sound Events și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu răspunde pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

Sever Sound Events nu își asumă nicio responsabilitate și nu va răspunde pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestui site sau a descărcării oricărui material, informații, texte, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți
Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decâtSever Sound Events, astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori acest lucru.Sever Sound Events nu controlează și nu răspunde pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri.

Fără a se limita la cele menționate mai sus,Sever Sound Events își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;

Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
Nu oferă o securitate adecvată;

Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, Sever Sound Events nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiuneaSever Sound Events.

8. Revizuiri ale condițiilor de utilizare
Sever Sound Events poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască Condițiile de Utilizare prin actualizarea acestora.

Astfel sunteți obligat să respectați toate revizuirile și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, care poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege.

Compania va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; astfel sunteți de accord ca, la alegerea sa, compania să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dumneavoastră a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare.

În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretențiile sau acțiunile depuse de către un terț împotriva companiei drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dumneavoastră sau (b) încălcării din partea dumneavoastră a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizați acest site pe propria răspundere. Nici companiaSever Sound Events, nici francizorii, afiliații, angenții săi sau terți implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu răspund pentru daune directe sau indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, a unei responsabilități stricte sau a altor moldalități, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor altfel de daune.

9. Legislație aplicabilă și jurisdicție
Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau a conținutului site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.